Disclaimer

Klikgedrag

Op de website van ‘t Biobakkertje worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan ‘t Biobakkertje de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan ‘t Biobakkertje zijn dienstverlening aanpassen aan de wensen van zijn klanten.

Links naar andere sites

Op de website van ‘t Biobakkertje zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. ‘t Biobakkertje draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Wijzigingen

‘t Biobakkertje behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Neem contact met ons op voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid.

Aansprakelijkheid

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.